WinforstPro™ 32

Komplexný informačný systém WinforstPro™ 32 je nosným produktom našej firmy.Je vyvíjaný ako aplikácia na zakázku našimi developmermi od roku 1996. Všetky práva ohľadom predaja, customizácie a daľších sú rezervované pre firmu Latschbacher GmbH, Austria.

Tento systém ušitý na mieru pre lesnícky a drevársky priemysel Vám učarí jednoduchosťou ovládania. Je to otvorený, modulárny systém konfigurovateľný práve pre potreby lesných a drevárenských firiem. Tento systém je on-line systém v režime klient/server v databázovom prostredí MS SQL firmy Microsoft Corporation.

Použitá technológia a databázové prostredie zaručujú vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť celého informačného systému. Je použitá trojstupňová ochrana údajov a to na úrovni databázy (meno, heslo), na úrovni databázových súborov (prístupové práva) a na úrovni vlastnej aplikácie (povolenie, resp. zakázanie určitých činností).

Celý informačný systém je členený na viacero logických modulov, ktoré sú integrované do jedného celku. Všetky obrazovky informačného systému WinforstPro™ majú štandardnú formu a rovnaký spôsob ovládania.

Informačný systém WinforstPro™ je koncipovaný ako otvorené riešenie,ktoré je možné prepojiť s inými otvorenými systémami.


Základné charakteristiky WinforstPro™ 32:
 • N-úrovňová architektúra Klient/ Server
 • Server:
  • Windows NT, 2000, XP, 2003 Server 
 • Klient:
  • Windows NT/2000/XP
 • 2 vrstvy užívateľského rozhrania
  • Grafický (GUI)
  • Znakový (GUI)
 • Viacužívateľské sieťové prostredie
 • Transakčné spracovanie
 • Vysoká bezpečnosť a ochrana údajov
 • Preukázateľnosť manipulácie s dátami
 • Podpora viacjazyčného prostredia
 • Väzba na Word, Excel

Možnosti použitia systému:
 • Štátne lesné správy
 • Mestské lesné správy
 • Súkromné lesné firmy
 • Podnikatelia v lesnom a drevospracujúcom priemysle
 • Obchodníci s drevom
 • Združenia vlastníkov lesov
 • Píly (Sklady dreva)


Moduly:
Evidencia zoznamov (kmene)
Modul Evidencia kmeňov je jadrom systému WinforstPro™32.
Zabezpečuje:
 • Prenos dát z mobilných počítačov - EG-10, EG-20, TimbaTec, Recon, Ranger a iných.
 • Zobrazovanie, korekciu a vytváranie nových zoznamov
 • Tlač zoznamov (jednotlivo, podľa sortimentu, podľa ľubovoľnej položky) - Excel,Word
 • Voľne konfigurovateľnú štatistiku, napr. štatistiku podľa porastu, výnosov, použitia, oddelení, sortimentov, atď.
 • Grafické vyhodnotenie (stĺpcové a výsečové diagramy)
 • Ľubovolné nastavenie, t.j. je možnosť prispôsobiť program požiadavkám Vašej firmy

FirstPrevPage 1 of 7 1234567NextLast