HLGP-Hybrid Touch application

Aplikácia na plánovanie ťažby drevín. Nasadená na dotykových zariadeniach s databázou SQL Express, vhodná pre zber dát v teréne. Dáta su online synchronizované s centrálnou SQL databázou pomocou SQL Replication Services