DispTrans Net

Vodiči nakladačov pripade transportných dopravných prostriedkov sú mobilní, ich dáta tiež. S pomocou aplikácie DispTrans si vodič môže stiahnuť jemu určené neho dáta z WinforstPro™ - net.logistik. Potom vodič vie , kde sa nachádza drevo na transport a koľko dreva treba ešte odviesť.Potom ako naloží šofér drevo do auta , zadá množstvo a zvyšné množstvo do DispNetTransp. Po synchronizácii s WinforstPro™ - net.logistik   majú všetci zúčastnení podnikatelia informáciu o transporte : Vlastník lesa vie, kde sa ešte nachádza drevo, píla vie ,koľko dreva od koho príde a vodič pozná transportované množstvá.