BWV-Portal

Komplexný internetový portál pre obchodníkov s drevom a aj pre vlastníkov lesov zúčastnujúcich sa obchodných procesov. Informuje o aktuálnom stave procesu dodávok dreva, umožnuje sledovanie aktuálnych procesov v ťažbe a odvoze dreva. Zároveň obsahuje moduly pre plánovanie týchto procesov a sledovanie objednávok a faktúr.

Moduly:

  • Pripomienky
  • Termíny/aktuality
  • Kontrakty (zmluvy, faktúry, dodacie listy) - sledovanie stavu kontraktovaných množstiev podľa zmlúv
  • Sklady
  • Štatistiky
  • Sledovanie nákladov a výnosov