Naša ponuka

SEN Systems poskytuje kompletné riešenia na kľúč zahrňujúce všetky aspekty vývoja softwarových aplikácií. Naši klienti majú komplexné a rozmanité požiadavky na ich funkčnosť. Skúsenosti našej spoločnosti v tejto oblasti v kombinácii s dôkladným zvládnutím veľkého rozsahu technológií Vám poskytne všetko, čo potrebujete na úspešné vytvorenie a nasadenie Vašej softwarovej aplikácie.

Pre vás

 • vytvoríme softwarové aplikácie na mieru s použitím technológií VS6, ASP, .NET
 • premigrujeme existujúce desktopové aplikácie do web alebo intranetového prostredia
 • zrealizujeme update vašich existujúcich aplikácií tak, aby využívali najnovšie pokrokové technológie

Počas vývoja každého projektu využívame tie najvhodnejšie technológie s ohľadom na vaše požiadavky. Udržiavame si rozsiahlu a detailnú znalosť softwarových technológií vrátane VS6, .NET, ASP, MS IIS, MS SQL Server, MS Access. Vytvoríme pre vás softwarové riešenie s použitím Vami preferovaných nástrojov.

Vývoj našich softwarových aplikácií sa zameriava na vytváranie softvéru tak, aby pokrýval individuálne požiadavky súvisiace s oblasťou podnikania klienta. Pomocou našich riešení na mieru získate rýchlejší prístup k trhom, výhodu voči konkurencii a podporu skúsených a kvalifikovaných softwarových inžinierov.

Poskytneme spracovanie kompletného životného cyklu vývoja softwarových projektov vrátane analýzy požiadaviek klienta, vytvorenia špecifikácie, tvorby dizajnu a užívateľského rozhrania, implementácie, testovania, nasadenia a údržby. S ohľadom na rozsah a zameranie projektu zaručujeme zodpovedný prístup s použitím profesionálneho projektového riadnia tak, aby bola zaistená kvalita a včasná realizácia projektu.

Modely spolupráce
Spolupracujeme so svojimi klientmi dvoma spôsobmi:

 1. Na základe vopred vytvorenej ponuky
 2. Prácu definujeme na základe vopred dohodnutého zadania, s vopred dohodnutou cenou aj termínom dodania.
  Tento prístup zjednodušuje riadenie nákladov a plánovanie.
 3. Na základe času vývoja projektu
 4. V prípade, že špecifikácia nebola vopred dohodnutá, môžeme začať pracovať za vopred dohodnutú hodinovú sadzbu.
  Ak sa chcete dozvedieť viac o našich službách v oblasti vývoja softwarových aplikácii, kontaktujte prosím náš tím.