O nás

Naši zamestnanci sú ľudia univerzitne vzdelaní, s bohatými znalosťami info-komunikačných a informatických technológii. Firma zároveň získala vynikajúce know-how z oblasti lesného a drevárskeho priemyslu Latschbacher GmbH, Austria.

Latschbacher GmbH, Austria.

Začiatok spolupráce s touto spoločnosťou a pracovníkmi firmy SEN Systems možeme datovať do roku 1996. V súčasnosti je naša spoločnosť hlavným vývojarom informačných a komunikačných technológií na platforme PC pre firmu Latschbacher. Táto firma je lídrom v predaji informačných technológii a logistických riešení pre drevospracujúce a lesnícke spoločnosti v západnej Europe.

Misia spoločnosti
Poslaním našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom vysoko kvalitné a profesionálne riešenia v oblasti najnovších informačných a komunikačných technológií. Hlavným cieľom nami ponúkaných služieb je ich spoľahlivosť, ktorá umožňuje našim zákazníkom dosahovať špičkové výsledky vo svojom obore.

Naša vízia
Chceme poskytovať kvalitné riešenia a služby, chceme byť dynamickou výkonnou firmou s dobrou atmosférou a vzťahmi medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom motivujú a inšpirujú.

Našou hlavnou devízou vždy boli ľudia a túto prioritu chceme zachovávať i naďalej. Popri odbornej kompetentnosti je základnou požiadavkou schopnosť pracovať v tíme. Tímová práca je založená na osobnej zodpovednosti za dobre, včas a efektívne odvedenú prácu a na dôvere v to, že nám ide všetkým o kvalitný výsledok a o neustále zlepšovanie.

Tieto zásady chceme uplatňovať vo vnútri našej spoločnosti i navonok tak, aby sme spolu s našimi partnermi mohli pomáhať zákazníkom nachádzať a realizovať riešenia ich súčasných i budúcich potrieb.Oficiálne informácie

Názov:
Právna forma:
Zapísaná:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
BIC (SWIFT):

SEN Systems, spol. s r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25283/B
Tomášiková 26, 821 01 Bratislava
35 824 000
2021602055
SK2021602055
SK46 1100 0000 0029 2275 2072
TATRSKBX